Fiske- og  Jaktinfo
skoelva.net
Velkommen til:
Gumpen Skøelva Grunneierlag
1999
Fiskekort for Skøelva får du på:
.
http://www.skoelva.net
Skøelva Grunneierlag, Postboks 36, 9315 Sørreisa
Mobil Skøelv Fisketrapp: 95 42 33 38
Sørreisa kommune
Bærekraft = Bestand-Buffer-Beskatning
Tiltak mot pukkelaks 2021
I stangfisket er det oppfisket 30 pukkellakser, 9 i tiltakssonen, 6 i sone 1B og 15 i brukulpen. I tillegg er det tatt ut 21 stykker i brulkulpen ved hjelp av garn. Naturtjenester i Nord ved Rune Muladal gjennomførte i dag 6.august et observsjonadykk fra fisketrappa ved Storforsen og ned til sjø. For sone 2 var vannstanden for stor. Det ble da observert følgende under observasjonsdykkingen 6.august: Fra Berget i sone 2 og ned til brua i sone 1A ble det observert ca. 100 pukkellaks av disse 40 hoer. De observerte kun 1 oppdretter som virket å være i dårlig forfatning. Pukkellaksen stod spredt og var iblandet villfisk. Muladal kommer tilbake i uke 33. Titaket mot pukkellaks gjøres i samarbeid med Statsforvalteren og Naturtjenester i Nord og omfatter gjennomslusing i fisketrappa, uttak av pukkellaks med garn i området nedsiden av Skøelv bru og harpunering av slik fisk ved drivdykking. Tiltak mot oppdrett/pukkellaks deles inn i enten primærtiltak eller supplerende tiltak. Primærtiltaka kan iverksettes uansett vannføring eller hvilke miljøforhold vi har i elva. Supplerende tiltak kan bare gjennomføres når forholdene legger til rette for det.
Grafen over viser innsig av slik fisk i en rekke elver i Finnmark, Troms og Nordland. Den vil bli ukentlig oppdatert.
Primærtiltak Størst mulig utfiske med stang Kontroll i fisketrapp/fiskefelle Supplerende tiltak: Fiske med garn i brakkvannssona Harpunering ved drivdykkere Ødelegge gytegroper Vi har fått tillatelse til å kunne bruke garn visse vilkår nedsiden av Skøelv bru i det aktuelle området og videre nedover elva. Dette gir oss muligheter til å kunne skaffe oss erfaring om valg av lokalitet, redskapsbruk og metodikk. Samt få erfarne mannskaper som kan ta hånd om dette.
· · · · ·
Skøelva Grunneierlag, Postboks 36, 9315 Sørreisa
Mobil Skøelv Fisketrapp: 95 42 33 38
Rune Muladal med en velvoksen pukkellaks hann, heldigvis ikke i Skøelva
Det er blitt observert pukkellaks oppe i Mølna og fisketrappa settes snart i modus for gjennomslusing. Det er satt et Early Warning kamera i fossekulpen. Dette kameraet kan observere fisk under skummet i kulpen samt fisk som nærmer seg inngangen til fisketrappa.