Fiske- og  Jaktinfo
skoelva.net
Velkommen til:
Gumpen Skøelva Grunneierlag
1999
Fiskekort for Skøelva får du på:
.
http://www.skoelva.net
Skøelva Grunneierlag, Postboks 36, 9315 Sørreisa
Mobil Skøelv Fisketrapp: 95 42 33 38
Sørreisa kommune
Bærekraft = Bestand-Buffer-Beskatning
KLIKK I BILDA FOR Å FORSTØRRE DISSE, EN KAN BLA MELLOM DISSE MED PIILTASTENE, EN KAN OG FLYTTE PÅ FORSTØRREDE BILDER VED HJELP AV MUSPEKER